Vakantiepark De Doppenberg
Wenst u een voorspoedig 2017
Vakantiepark De Doppenberg
Waterparadijs aan het Veluwemeer !
Vakantiepark De Doppenberg
Uitstekend bereikbaar en centraal gelegen in Nederland
Vakantiepark De Doppenberg
Heerlijk genieten op één van de vele stranden
Vakantiepark De Doppenberg
Heerlijk genieten van bos en heide
Vakantie op de mooiste plek van Nederland
Ontdek Harderwijk en Ermelo

Inleiding

Het is ideaal om een eigen plek te hebben, een tweede huis, om even helemaal weg te zijn uit de dagelijkse sleur. Zo’n plekje wil je natuurlijk koesteren en beschermen tegen alle risico’s. Dat is precies wat de Recreatiehuisverzekering van de Europeesche doet, zodat u zorgeloos kunt genieten van uw tweede huis.

Dekking

De Recreatiehuisverzekering van de Europeesche is bestemd voor zomerhuizen en weekendwoningen.

Verzekerde heeft keuze uit drie dekkingen nl. Beperkt, Uitgebreid en Alle Gevaren. Naast het recreatiehuis kan ook de inboedel worden meeverzekerd.

Beperkt

Verzekerd is schade door:

 • Brand en ontploffing
 • Blikseminslag en inductie
 • Inbraak
 • Storm
 • Luchtverkeer
Uitgebreid

Naast de genoemde gebeurtenissen onder “Beperkte dekking” is onder de “Uitgebreide dekking” eveneens verzekerd schade door:

 • regen, sneeuw en smeltwater;
 • water en stoom uit waterleiding en centrale verwarmingsinstallaties;
 • onvoorzien uitstromen van olie;
 • rook en roet,
 • zengen en smelten,
 • aanrijding en aanvaring;
 • vandalisme na wederrechtelijk binnendringen. 
En bovendien:

 • herstelkosten van de tuin, wegens schade aan het recreatiehuis door een gedekte gebeurtenis, tot 10% van het voor het recreatiehuis verzekerde bedrag;
 • huur van een vervangend verblijf tot ten hoogste € 125,- per dag met een maximum van € 1.250,- per gebeurtenis, als het recreatiehuis door een gedekte gebeurtenis onbewoonbaar wordt;
 • schade aan inboedel tijdens vervoer in een auto van en naar het recreatiehuis door een ongeval met of diefstal van de auto alsmede diefstal na braak uit de auto tot ten hoogste € 250,- per gebeurtenis. 
Alle gevaren

Naast de genoemde gebeurtenissen onder “Uitgebreide dekking” is onder de “Alle gevaren dekking” eveneens verzekerd schade aan het recreatiehuis veroorzaakt door iedere andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenis.

Inboedel

 

Het is mogelijk om naast het recreatiehuis ook de inboedel mee te verzekeren.

Dekking:

 • Dezelfde risico's als waartegen het recreatiehuis is verzekerd;
 • Diefstal van de inboedel na braak aan het recreatiehuis;
 • Schade aan de inboedel tijdens vervoer in een privé-vervoermiddel van en naar het recreatiehuis door:
 • een ongeval met het privé-vervoermiddel;
 • diefstal van het privé-vervoermiddel;
 • diefstal na braak aan het privé-vervoermiddel tot ten hoogste € 250,- per gebeurtenis. 

Dekking boven het verzekerd bedrag

Zonder maximering wordt uitkering verleend voor door verzekerde gemaakte bereddingskosten. 

Tot ten hoogste 10% van het verzekerd bedrag wordt uitkering verleend voor opruimingskosten, noodzakelijke kosten van vervoer & opslag van het verzekerde en kosten van maatregelen die verzekerde op overheidsvoorschrift heeft moeten nemen. 

Eigen risico

Voor stormschade aan het recreatiehuis geldt een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis.

Extra Attentie

 • Verhouding herbouw- en dagwaarde ligt duizenden euro's uit elkaar;
 • Indien het bedrag waarvoor het huis elders verzekerd is aanmerkelijk lager ligt dan het te verzekeren bedrag.

Glasdekking

Er is geen specifieke glasdekking op het product recreatiehuis, maar glasschade ontstaan door een gedekte gebeurtenis binnen de gekozen dekking, is wel verzekerd.

Ouderdom recreatiehuis

 • Stenen recreatiehuizen: geen leeftijdsbeperking
 • Houten en kunststof recreatiehuizen: in principe geen leeftijdsbeperking. De basis voor de berekening van een uitkering is de herbouwwaarde van het recreatiehuis tot maximaal het verzekerd bedrag, voor zover het recreatiehuis niet ouder is dan 10 jaar. Na 10 jaar geldt de dagwaarde.
 • Wanneer de bouwaard geen steen, kunststof of hout betreft, of er is sprake van een bitumen dakbedekking, dan is de basis voor de berekening van een uitkering: de nieuwwaarde van het recreatiehuis tot maximaal het verzekerd bedrag, voor zover het recreatiehuis niet ouder is dan 5 jaar. Na 5 jaar geldt de dagwaarde. 

 

Preventie

 • Alle deuren dienen te zijn voorzien van cilindersloten.

Schadevergoeding

De schadevergoeding wordt berekend op basis van de herbouw- of herstelkosten tenzij niet herbouwd of hersteld wordt. In dat geval zal op basis van de verkoopwaarde schadevergoeding worden verleend.

Schuurtjes

Schuurtjes, die niet verbonden zijn aan het recreatiehuis zijn niet verzekerd. Mocht dit toch gewenst zijn, dan kan de herbouwwaarde van het schuurtje worden opgeteld bij de waarde van het recreatiehuis, met een aantekening op de polis. De uitkering geschiedt op basis dagwaarde.

Stacaravans

Acceptatie mogelijk van grote en duurdere stacaravans (in het algemeen van het type Chalet) met een huidige dagwaarde vanaf ca. € 20.000,-. Er dient sprake te zijn van een standplaats op een bewaakte camping, niet gelegen in de uiterwaarden.

Tenthuisjes

Acceptatie mogelijk, mits buiten het seizoen opgeslagen in afgesloten ruimten (tarief houten recreatiehuis aanhouden).

Uitsluitingen

 • Dakbedekking van riet;
 • Houten recreatiehuizen op terreinen die niet het gehele jaar worden bewaakt;
 • Recreatiehuizen op het strand;
 • Recreatiehuizen die verwarmd worden door middel van verplaatsbare oliekachels, met een binnen geplaatste olietank of met olieleidingen die niet van koper zijn;
 • Als de klant alleen de inboedel, zonder opstal wil verzekeren. 
Niet verzekerd zijn onder meer:

 • Onvoldoende zorg en onvoldoende onderhoud,
 • Molest
 • Atoomkernreacties. 

Verhuur

In geval van particuliere verhuur, conform onderstaande criteria, een premietoeslag hanteren van 50%.

 • Het tweede (recreatie) huis moet eigendom zijn van een particulier;
 • Meerdere (recreatie) huizen van 1 eigenaar op aanvraag;
 • Er moet uitsluitend sprake zijn van verhuur ten behoeve van recreatieve doeleinden;
 • Maximaal verhuur van 6 maanden per jaar al of niet aaneengesloten;
 • Het is de particulier eigenaar toegestaan voor het verhuren gebruik te maken van een professionele bemiddPREMIE BEREKENEN EN AFSLUITEN VERZEKERINGelaar;

 

PREMIE BEREKENEN EN AFSLUITEN VERZEKERING KLIK HIER


 

001002006